دریچه هوا

یکی از انواع دریچه هوا همان دریچه هوا دیواری می باشد که در مسیر خروجی داکت های رفت تعبیه و جانمایی می شود. دریچه هوا در مسیر رفت قرار می گیرد

معمولا از دریچه هوا به منظور تنظیم هوای ورودی و خروجی در مسیر های مختلف کانال کشی ها و داکت کشی ها در سیستم های توزیع و انتقال هوا و یا سیستم های تهویه مطبوع استفاده می شود. دریچه هوا ( Air Vent ) در سایز ها و مدل های متنوعی ساخته می شود . برای مثال آلومینیوم ، آهن ، ام دی اف از جمله متریال هایی هستند که دریچه هوا از آن ها ساخته می شود.. هر دریچه هوا از پره هایی جهت تعیین مسیر هوا و هدایت مسیر جریان هوا در جهت دلخواه دارد. این پره ها در دریچه هوا نوع خروج و در کل دریچه هوا عبور هوا را تنظیم و به صورت های مختلف یک طرفه ، دوطرفه ، سه طرفه ، و چهار طرفه تقسیم می کند. به عبارت دیگر هوایی که از درون کانال ها وارد سیستم انتقال هوا می شود از طریق دریچه هوا در فضای داخلی اتاق و محیط پخش می شود.
دریچه هوا انواع مختلفی را دارا می باشد. یکی از انواع دریچه همان دریچه هوا دیواری می باشد که در مسیر خروجی داکت های رفت تعبیه و جانمایی می شود. دریچه هوا در مسیر رفت قرار می گیرد و با توجه به تیغه های عمودی و افقی که دارد میزان ورود هوا را کنترل می کند. دریچه هوا از هر نوع که باشد قابلیت نصب انواع دمپر را دارد تا بتوان از طریق دریچه هوا هوادهی و پاشش هوا در فضای اتاق را تنظیم و کنترل نمود. در میان انواع مختلف دریچه ، دریچه هوا از جنس آلومینیوم پر مصرف ترین نوع دریچه هوا می باشد. ساختار دریچه هوا آلومینیومی به گونه ای است که دارای تیغه های عمودی می باشد که با یک اهرم به چپ و راست می شود و بدین ترتیب توسط تیغه های عمودی دریچه هوا می توان عمل جهت دادن جریان هوای خروجی از داکت ها را در سیستم های تهویه مطبوع و توزیع و انتقال هوا را به خوبی و با بیشترین کیفیت انجام داد. دریچه را می توان در رنگ های متنوع بنا بر نیاز مشتری و در هماخنگی و تطابق با سایر المان های دکوراسیون و طراحی داخلی طراحی و تولید نمود. رنگ کردن دریچه هوا توسط رنگ کوره ای امکان پذیر می باشد.
از انواع متنوع دریچه هوا می توان به موارد زیر اشاره نمود :
– دریچه هوا سقفی که یکی از انواع پر مصرف دریچه می باشد که چون می تواند بصورت چند طرفه طراحی و تولید شود بنابر این می تواند از مسیر خروجی کانال های هوا جریان هوا را در چند جهت منتشر کند.
– دریچه هوا دیواری که دارای یک اهرم جهت تنظیم هوا می باشد تا یه راحتی بتوان جریان هوای خروجی را تنظیم و کنترل نمود.
– دریچه هوا خطی که جریان هوا را به صورت موازی به داخل فضا انتشار می دهد.

در واقع دریچه هوا آخرین جز از یک سیستم تهویه هوای مطبوع می باشد. که شاید بسیار ساده و ابتدایی باشد اما انتخاب دریچه مناسب به عنوان آخرین بخش از کل مسیر سیستم کانال کشی هوا در سیستم های انتقال و توزیع هوا می باشد. زیرا دریچه هوا همان خروجی محسوب می شود که در نهایت جریان هوای تازه تولید شده توسط سیستم های تهویه هوا را در داخل فضا منتشر می کند و علاوه بر آن امکان تنظیم جهت جریان هوا نیز توسط دریچه هوا مقدور می باشد. بنابر این انتخاب یک دریچه مناسب می تواند نشان دهنده ثمره و نتیجه کلیه تلاش هایی باشد که در جهت طراحی و اجرا و جانمایی یک سیستم تهویه هوا صورت گرفته است. بدین منظور برای انتخاب بهترین و مناسب ترین نوع دریچه هوا می با یست پس از صرف زمان و محاسبات ، و نیز در نظر گرفتن کلیه موارد و بار های حرارتی و برودتی به انتخاب نوع خاصی ادریچه هوا
معمولا از دریچه هوا به منظور تنظیم هوای ورودی و خروجی در مسیر های مختلف کانال کشی ها و داکت کشی ها در سیستم های توزیع و انتقال هوا و یا سیستم های تهویه مطبوع استفاده می شود. دریچه هوا ( Air Vent ) در سایز ها و مدل های متنوعی ساخته می شود . برای مثال آلومینیوم ، آهن ، ام دی اف از جمله متریال هایی هستند که دریچه هوا از آن ها ساخته می شود.. هر دریچه هوا از پره هایی جهت تعیین مسیر هوا و هدایت مسیر جریان هوا در جهت دلخواه دارد. این پره ها در دریچه نوع خروج و در کل دریچه عبور هوا را تنظیم و به صورت های مختلف یک طرفه ، دوطرفه ، سه طرفه ، و چهار طرفه تقسیم می کند. به عبارت دیگر هوایی که از درون کانال ها وارد سیستم انتقال هوا می شود از طریق دریچه هوا در فضای داخلی اتاق و محیط پخش می شود.
دریچه هوا انواع مختلفی را دارا می باشد. یکی از انواع دریچه هوا همان دریچه هوا دیواری می باشد که در مسیر خروجی داکت های رفت تعبیه و جانمایی می شود. دریچه هوا در مسیر رفت قرار می گیرد و با توجه به تیغه های عمودی و افقی که دارد میزان ورود هوا را کنترل می کند. دریچه هوا از هر نوع که باشد قابلیت نصب انواع دمپر را دارد تا بتوان از طریق دریچه هوا هوادهی و پاشش هوا در فضای اتاق را تنظیم و کنترل نمود. در میان انواع مختلف دریچه هوا ، دریچه هوا از جنس آلومینیوم پر مصرف ترین نوع دریچه هوا می باشد. ساختار دریچه هوا آلومینیومی به گونه ای است که دارای تیغه های عمودی می باشد که با یک اهرم به چپ و راست می شود و بدین ترتیب توسط تیغه های عمودی دریچه می توان عمل جهت دادن جریان هوای خروجی از داکت ها را در سیستم های تهویه مطبوع و توزیع و انتقال هوا را به خوبی و با بیشترین کیفیت انجام داد. دریچه هوا را می توان در رنگ های متنوع بنا بر نیاز مشتری و در هماخنگی و تطابق با سایر المان های دکوراسیون و طراحی داخلی طراحی و تولید نمود. رنگ کردن دریچه توسط رنگ کوره ای امکان پذیر می باشد.
از انواع متنوع دریچه هوا می توان به موارد زیر اشاره نمود :
– دریچه هوا سقفی که یکی از انواع پر مصرف دریچه گرد هوا می باشد که چون می تواند بصورت چند طرفه طراحی و تولید شود بنابر این می تواند از مسیر خروجی کانال های هوا جریان هوا را در چند جهت منتشر کند.
– دریچه  دیواری که دارای یک اهرم جهت تنظیم هوا می باشد تا یه راحتی بتوان جریان هوای خروجی را تنظیم و کنترل نمود.
– دریچه خطی که جریان هوا را به صورت موازی به داخل فضا انتشار می دهد.

در واقع دریچه هوا آخرین جز از یک سیستم تهویه هوای مطبوع می باشد. که شاید بسیار ساده و ابتدایی باشد اما انتخاب دریچه هوا مناسب به عنوان آخرین بخش از کل مسیر سیستم کانال کشی هوا در سیستم های انتقال و توزیع هوا می باشد. زیرا دریچه هوا همان خروجی محسوب می شود که در نهایت جریان هوای تازه تولید شده توسط سیستم های تهویه هوا را در داخل فضا منتشر می کند و علاوه بر آن امکان تنظیم جهت جریان هوا نیز توسط دریچه هوا مقدور می باشد. بنا بر این انتخاب یک دریچه هوا مناسب می تواند نشان دهنده ثمره و نتیجه کلیه تلاش هایی باشد که در جهت طراحی و اجرا و جانمایی یک سیستم تهویه هوا صورت گرفته است. بدین منظور برای انتخاب بهترین و مناسب ترین نوع دریچه هوا می با یست پس از صرف زمان و محاسبات ، و نیز در نظر گرفتن کلیه موارد و بار های حرارتی و برودتی به انتخاب نوع خاصی از دریچه هوا پرداخت. به عنوان مثال اگر به این مهم دقت کافی نشود که چه دریچه هوا برای چه مکانی و با چه ظرفیتی مناسب است یا هم چنین اگر ندانیم که کدام نوع از دریچه هوا با چه خصوصیتی برای مصرف مشتری مورد نیاز است عملاً کلیه زحمات طراحان ومهندسان در زمینه سیستم های تهویه هوا و توزیع و انتقال هوا بی نتیجه خواهد بود. برای مثال اگر به منظور هوادهی در مسیر خروجی انشعابات کانال های هوا در سیستم داکت کشی هوا ، از دریچه هوا برگشت استفاده نماییم یا اگر در جایی که ارتفاع لوله بسیار بالا می باشد و به فشار زیاد نیاز است ، از دریچه با قدرت پرتاب هوای پایین استفاده نماییم ؛ می توان اذعان داشت که نمی توان نتیجه مطلوب و دلخواه را از سیستم انتقال و توزیع هوا به دست آورد. بنا بر این باید به این موضوع دقت داشت که چه مدل از دریچه هوا با چه خصوصیات منحصر به فردی دقیقاً برای چه مکانی در سیستم های کانال کشی مربوط به تهویه هوا و انتقال و توزیع هوا مناسب می باشد.
ز دریچه هوا پرداخت. به عنوان مثال اگر به این مهم دقت کافی نشود که چه دریچه برای چه مکانی و با چه ظرفیتی مناسب است یا هم چنین اگر ندانیم که کدامنوع از دریچه هوا با چه خصوصیتی برای مصرف مشتری مورد نیاز است عملاً کلیه زحمات طراحان ومهندسان در زمینه سیستم های تهویه هوا و توزیع و انتقال هوا بی نتیجه خواهد بود. برای مثال اگر به منظور هوادهی در مسیر خروجی انشعابات کانال های هوا در سیستم داکت کشی هوا ، از دریچه برگشت استفاده نماییم یا اگر در جایی که ارتفاع لوله بسیار بالا می باشد و به فشار زیاد نیاز است ، از دریچه با قدرت پرتاب هوای پایین استفاده نماییم ؛ می توان اذعان داشت که نمی توان نتیجه مطلوب و دلخواه را از سیستم انتقال و توزیع هوا به دست آورد. بنا بر این باید به این موضوع دقت داشت که چه مدل از دریچه با چه خصوصیات منحصر به فردی دقیقاً برای چه مکانی در سیستم های کانال کشی مربوط به تهویه هوا و انتقال و توزیع هوا مناسب می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جامع ترین سایت فروش کانال فلکسیبل، لوله خرطومی هوا و کانال اسپیرال