کانال خرطومی برزنتی

خرطومی برزنتی

خرطومی برزنتی

خرطومی برزنتی نوعی از کانال هوا است که بسیار منعطف و حالت پذیر است. بدین معنا که به راحتی و بدون نیاز به ابزار تنها به کمک نیروی دست انسانی می توان آن را به شکل و حالت های مختلفی تبدیل کرد و در هر فضا و شرایطی مورد استفاد قرار داد. درواقع این ویژگی […]

Read more...

جامع ترین سایت فروش کانال فلکسیبل، لوله خرطومی هوا و کانال اسپیرال