کانال اسپیرال ابزارخان

کانال اسپیرال ابزارخان

کانال اسپیرال ابزارخان

کانال اسپیرال ابزارخان یکی از انواع کانال های انتقال است که در سیستم های تهویه مطبوع مورد استفاده قرار می گیرد. این کانال از ویژگی های متفاوتی برخوردار است که آن را از سایر کانال ها متمایز کرده و حتی می تواند جایگزین مناسبی برای سایر انواع کانال های موجود در بازار تهویه و صنعت […]

Read more...

جامع ترین سایت فروش کانال فلکسیبل، لوله خرطومی هوا و کانال اسپیرال